App Center-

Catalyst-App-für-Ihr-Support-System

ToDo-App

Saas

Frei


Wanneer het ondersteunend personeel heeft een enorm tickets, dan het ondersteunend personeel kan missen een belangrijk punt voor elk ticket dat kan nodig zijn bij het oplossen van het probleem of het ondersteunend personeel kunnen ook een lijst maken van het werk dat gedaan moet worden op dat ticket om het probleem te verhelpen. Deze manier geen belangrijk punt gemist zal worden en elk deel zal worden bekeken en opgelost.

In UVdesk Helpdesk, er is een app genaamd ToDo-App die het ondersteunend personeel of de agenten kunnen installeren en dan kunnen ze u een lijst van de werk/taak die gedaan moet worden op een ticket. Die lijst zal alleen zichtbaar zijn voor de ondersteuning van medewerkers.

Uw eigen checklist:

De voorbereiding van de lijst of opmerkingen over de bijzondere ticket gebaseerd op het werk en nooit missen een belangrijk punt in verband met het ticket werk. Verwijder de to-do lijst na de werken aan de voltooiing.

Meerdere Lijsten op basis van de behoefte:

Meerdere lijsten maken op het ticket voor de verschillende omvang van de werkzaamheden, zodat alle factoren kunnen worden gedekt.