AKKOORD

Deze OVEREENKOMST is effectief gemaakt worden op de datum van de aankoop van de software tussen Webkul Software Pvt. Ltd.,Vennootschap opgericht onder de Companies Act van 1956 (hierna aangeduid als de „Licentiegever“), en de koper van de software/ producten (hierna te noemen „Licentienemer“).

 

INLEIDING

Webkul is een web-en mobiele product gebaseerde organisatie die zich bezighoudt met de ontwikkeling en marketing van software voor enterprise niveau van e-commerce bedrijven. Het is een ISO en NSR (NASSCOM) gecertificeerde organisatie met een team van meer dan 100 creatieve ingenieurs die afkomstig zijn van verschillende achtergronden. Het heeft meer dan 700 web extensies en apps in de afgelopen paar jaar voor de open source platformen die worden gebruikt en vertrouwde wereldwijd. De licentiehouder nu wensen te verkrijgen vergunning, en de Licentiegever wensen tot het verlenen van een licentie voor gebruik van de diensten gekocht en geplaatst door de Licentiehouder, behoudens de bepalingen en voorwaarden die hierin worden uiteengezet.

DAAROM, met de bedoeling te worden wettelijk verplicht zich, de partijen hierbij overeen als volgt:

 

GEBRUIKSVOORWAARDEN

 

1. Definities. Zoals gebruikt in deze Overeenkomst hebben de volgende begrippen de definities van de hieronder beschreven:

„Actieve Medewerkers User Account“ betekent voor het personeel een gebruiker account dat actief is in de context van Webkul de software, wat betekent dat de Medewerkers van Gebruiker Account is volledig functioneel en kan worden gebruikt voor het verifiëren van de Diensten.

„Webkul“, „Ons“ en „Wij“ betekent Webkul Software Pvt. Ltd., haar werknemers, vertegenwoordigers en onderaannemers.

„Gegevens“: gegevens die opgeslagen zijn op de helpdesk het gebruik van de Diensten.

„Service“ en „Diensten“ betekent de Webkul Op de Vraag gehost helpdesk service, samen met de bijbehorende tools, producten, diensten, media, gedownloade software, en andere inhoud die U via de Site of anderszins door Webkul.

„Site“: www.webkul.com.

„Het personeel Gebruiker Account“ betekent voor het personeel een gebruikersaccount in het kader van Webkul de software.

„Third Party Software“ omvat alle software van derden die kan worden opgenomen met de Diensten.

„Oplossing“: de oplossing die U kiest te hebben geleverd aan U als onderdeel van de Diensten.

2. Aanvaarding van de Voorwaarden

2.1 Deze Overeenkomst bestaat uit de volgende bepalingen en voorwaarden (hierna de „Voorwaarden“ of „algemene Voorwaarden“). U moet de legale leeftijd (18 jaar of ouder) tot het aangaan van een bindende overeenkomst aan om om de Voorwaarden te accepteren. Als u niet akkoord gaat met de Voorwaarden, dient u geen gebruik te maken van onze Diensten. Door te klikken op de „ik ga akkoord“ – knop of met behulp van de API of Diensten, geeft u aan dat u het gelezen hebt en akkoord gaat met de voorwaarden en condities van deze Overeenkomst.

2.2 U mag deze Overeenkomst beëindigen, voor welke reden dan ook door het sluiten van Uw Webkul account en zich te houden aan de sluiting van de rekening van de procedures.

2.3 Webkul behoudt zich het recht voor het updaten en wijzigen van de Voorwaarden van Service op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving. Nieuwe onderdelen die kunnen worden toegevoegd aan de Dienst zijn onderworpen aan de Voorwaarden van Service. U moet doorgaan met het gebruik van de Dienst na dergelijke wijzigingen zijn aangebracht, dan geldt dit als uw instemming met dergelijke wijzigingen.

2.4 Schending van enig onderdeel van de Voorwaarden van Service kan resulteren in de beëindiging van uw account.

3. Toekenning van de Licentie

3.1 Licentie.

Onder voorbehoud van de Voorwaarden van Service, Webkul verleent U de herroepelijk, niet-exclusief, niet-overdraagbaar, en niet-sublicentieerbare licentie voor het gebruik van de Diensten door Uw Actieve Medewerkers van Gebruiker Accounts.

3.2 Personeel User Accounts.

U zult ervoor zorgen dat het nummer van het Actieve Personeel van User Accounts is gelijk aan of minder dan het aantal van het Personeel Gebruiker-Accounts waarvoor U zich heeft ingeschreven. U bent verantwoordelijk voor zorgen dat de toegang tot het Personeel een Gebruiker Account is niet gedeeld. Slechts één persoon kan verifiëren één Personeel gebruikersaccount. Als U een rechtspersoon of vereniging, alle personen die van Uw Medewerkers gebruikersaccounts moeten uw werknemers of Uw aannemers die hebben aangegeven gebonden te zijn aan de VOORWAARDEN VAN SERVICE. Hardware of software die u gebruikt om een pool van verbindingen, het omleiden van informatie, of het verminderen van het aantal gebruikers dat rechtstreeks toegang tot of het gebruik van de Software (soms ook wel „multiplexing“ of „pooling“), niet verminderen van het aantal licenties of Actieve Medewerkers van Gebruiker Accounts die u nodig hebt.

3.3 Software Van Derden.

De Diensten van Derden bevatten Software die vereist mededelingen en/of aanvullende voorwaarden. Een dergelijke vereiste Software van Derden mededelingen en/of aanvullende voorwaarden kunnen worden opgevraagd bij Webkul en zijn een onderdeel van en door verwijzing opgenomen in de VOORWAARDEN VAN SERVICE. Door het accepteren van de VOORWAARDEN VAN SERVICE, bent U ook de aanvaarding van de aanvullende voorwaarden en deze voorwaarden, indien aanwezig, daarin gestelde.

3.4 Op Basis Van Een Abonnement.

U erkent en stemt ermee in dat, zoals verder beschreven in deze, zijn Uw licentie voor het gebruik van de Diensten wordt aangeboden op een termijn heeft betaald,-op basis van een abonnement en dus eindigt bij het einde van Uw betaalde abonnement looptijd (tenzij eerder beëindigd als bedoeld in deze voorwaarden) als U niet tijdig een verlenging van een abonnement op de dan geldende voorwaarden en condities.

4. Voorwaarden en Beperkingen

4.1 Geen Wederverkoop, Time-Sharing, of Sub-Licentie.

U zult niet in licentie geven, in sublicentie te geven, te verkopen, door te verkopen, te verhuren, te leasen, overdragen, toewijzen, distribueren, tijd delen of anderszins commercieel te exploiteren of de Diensten beschikbaar stellen aan derden, anders dan uitdrukkelijk toegestaan door de VOORWAARDEN VAN SERVICE.

4.2 Overdracht van Gegevens.

U erkent dat de technische verwerking en overdracht van de Diensten, met inbegrip van Uw inhoud kan worden overgedragen en niet-gecodeerde (a) transmissies via verschillende netwerken; (b) wijzigingen om te voldoen en aan te passen aan de technische vereisten van aangesloten netwerken of apparaten en (c) de overdracht te Webkul ’s van derden en „hostingpartners“ om de nodige hardware, software, netwerken, opslag en aanverwante technologie vereist voor het bedienen en onderhouden van de Service. U mag de Services niet gebruiken als een proxy tussen een gebruiker en andere netwerkgegevens.

4.3 Geen Onrechtmatig Gebruik of Aanstootgevende Inhoud.

U mag de Services niet gebruiken op een wederrechtelijke wijze of op een wijze die een belemmerende of verstorende invloed hebben op de integriteit of prestaties van de Diensten en de bijbehorende onderdelen of inbreuk maakt op de rechten van een andere partij. Je zal niet wijzigen, aan te passen of te hacken een beveiligde (versleutelde of samengesteld) onderdelen van de Software, of op andere wijze proberen onbevoegd toegang te krijgen tot deze onderdelen of de met haar verbonden systemen of netwerken. U verbindt zich ertoe om niet ter bevordering van een materiaal dat onwettig, bedreigend, beledigend, schadelijk, lasterlijk, onjuist, feitelijk onjuiste, of anderszins verwerpelijk is. Je zal niet te reproduceren, te publiceren of verspreiden van content in verband met de Service die inbreuk maakt op het handelsmerk, copyright, patent, handelsgeheim, publiciteit, privacy of andere persoonlijke of eigendomsrechten. Webkul biedt geen garantie dat Uw gebruik van de Dienst onder de voorwaarden van de algemene VOORWAARDEN VAN de DIENST niet in strijd met enige wet-of regelgeving voor U van toepassing zijn.

4.4 de Toerekening aanwijst.

Met betrekking tot het gebruik van de Dienst, zult U houden van de bronvermelding en hyperlink naar Webkul en de website intact, tenzij u een licentie (en kost) is verkregen uit Webkul te doen.

4.5 Verantwoordelijkheid voor het Gebruik.

U aanvaardt alle verantwoordelijkheid voor het gebruik van de Diensten, met inbegrip van maar niet beperkt tot de inhoud en de media die worden gemaakt, geüpload, gedownload, overgedragen en bewerkt met behulp van de Dienst. U bent verantwoordelijk voor alle toegang gemaakt naar de Dienst.

4.6 Data Recovery.

Als het verlies van gegevens veroorzaakt door een fout op Webkul, Webkul zal proberen om de gegevens te herstellen. Als het verlies van gegevens veroorzaakt door een fout van Uw kant Webkul kan, naar eigen goeddunken, aan te bieden een data recovery service voor een bedrag van € 999.00 EURO.

4.7 Fair Use-Beleid.

Webkul nemen alle redelijke inspanningen om de voorziening voldoende middelen om te zorgen voor een goede kwaliteit van de Dienstverlening, in vergelijking met het aantal Medewerkers van Gebruiker Accounts gekocht. Indien Uw gebruik van de Diensten van grote invloed op de kwaliteit van de Diensten die wij aanbieden aan andere klanten, Webkul opschorten Diensten aan U aan. Afhankelijk van het specifieke probleem (bijvoorbeeld of aanhoudende of een eenmalige gebeurtenis), Webkul moet U mogelijk een upgrade naar een hogere capaciteit account. Webkul verbindt zich tot het bespreken van dergelijke problemen met Je tijdig, indien zij zich voordoen.

4.8 back-Ups.

Webkul neemt regelmatig back-ups van Uw Gegevens. Geen garanties van welke aard zullen worden gemaakt als aan de integriteit of de volledigheid van deze back-ups. U gaat ermee akkoord om alle passende back-up van bestanden en gegevens die zijn opgeslagen op Webkul servers zoals Je ziet past.

4.9 Fair Use-Beleid.

Webkul nemen alle redelijke inspanningen om de voorziening voldoende middelen om te zorgen voor een goede kwaliteit van de Dienstverlening, in vergelijking met het aantal Medewerkers van Gebruiker Accounts gekocht. Indien Uw gebruik van de Diensten van grote invloed op de kwaliteit van de Diensten die wij aanbieden aan andere klanten, Webkul opschorten Diensten aan U aan. Afhankelijk van het specifieke probleem (bijvoorbeeld of aanhoudende of een eenmalige gebeurtenis), Webkul moet U mogelijk een upgrade naar een hogere capaciteit account. Webkul verbindt zich tot het bespreken van dergelijke problemen met Je tijdig, indien zij zich voordoen.

4.10 Het Beveiligen Van Uw Verificatie Gegevens.

Je zal ervoor zorgen dat alle wachtwoorden en inloggegevens blijven te allen tijde veilig voor U en elk van Uw Medewerkers User Accounts. Als in het geval dat U een vermoeden van een schending van de veiligheid U ook te verplichten tot het melden Webkul onmiddellijk.

4.11 Ongevraagde E-Mail.

U mag de Services niet gebruiken voor het verzenden van ongevraagde e-mail (’spam‘) aan personen, inclusief lijsten die U hebt gekocht. Als rapporten van ongevraagde e-mail worden ontvangen, Webkul opschorten Uw Diensten zonder voorafgaande kennisgeving.

4.12 Beperkte Licentie.

U erkent en gaat ermee akkoord dat (i) de Service is eigendom van Webkul en wordt in licentie gegeven en niet aan U verkocht onder de VOORWAARDEN VAN SERVICE en (ii) de Dienst gebruik maakt, belichaamt, en bevat vertrouwelijke en bedrijfseigen informatie en technologie van Webkul en/of haar licentiegevers en belichaamt handelsgeheimen en intellectuele eigendom van Webkul en/of haar licentiegevers beschermd onder het Verenigd Koninkrijk het auteursrecht en andere wetten en internationale verdragsbepalingen (gezamenlijk aangeduid als „Webkul Intellectuele Eigendomsrechten“). Uw rechten in de Dienst zijn strikt beperkt tot de licentie rechten die uitdrukkelijk zijn verleend, en Webkul behoudt alle rechten die hierin niet uitdrukkelijk. Zonder het voorgaande te beperken, Webkul en/of haar licentiegevers behouden alle rechten, titels en belangen in en op Webkul de Intellectuele Eigendomsrechten, waaronder, maar niet beperkt tot: (i) alle software (bron en doel), functionaliteit, technologie, systeem of netwerk architectuur en user interfaces en alle wijzigingen daarvan en (ii) alle bedrijfsgeheimen, octrooien, auteursrechten en andere rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de Service. U erkent verder dat er geen impliciete licenties verleend onder de VOORWAARDEN VAN SERVICE.

4.13 Omgaan Met Software.

U mag niet (a) het reverse-engineeren, decompileren, demonteren of ontsleutelen van enig deel van samengesteld en/of bron code, geheel of gedeeltelijk, of anderszins te proberen de broncode te kennen voor de software die wordt gebruikt in de Dienst, (b) gebruik van Software van Derden, onafhankelijk van de Diensten of (c) enige poging te omzeilen delen van de Diensten die zijn ontworpen om de handhaving van het maximum aantal van het Personeel Gebruiker Accounts waarvoor U hebt betaald. U verkrijgt geen rechten op de Service, behalve voor de beperkte rechten op het gebruik van de Dienst uitdrukkelijk toegekend zijn door de VOORWAARDEN VAN SERVICE.

4.14 Diskrediet.

U zult geen acties ondernemen zal waarschijnlijk resulteren in het diskrediet brengt of schaden van de belangen van Webkul naam of de naam van haar derde partij leveranciers, of door expliciete handeling of nalatigheid.

5. Verplichtingen, garanties en vrijwaring

5.1 Disclaimer van Garanties (Geen Garanties).

De service, de toegang tot de service, de informatie op de service, en de site worden verstrekt „as is“ en „zoals het beschikbaar is“ zonder enige garantie van enige soort, expliciet of impliciet, met inbegrip van maar niet beperkt tot, de impliciete garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel en niet-inbreuk. Webkul geeft geen garantie dat (i) de dienst aan uw eisen zal voldoen, (ii) de dienst ononderbroken, tijdig, veilig, foutloos of virusvrij, (iii) de resultaten die kunnen worden verkregen uit het gebruik van de dienst nauwkeurig en betrouwbaar zullen zijn, (iv) de kwaliteit van producten, diensten, informatie of ander materiaal gekocht of verkregen door u via de dienst zal voldoen aan uw verwachtingen, en (v) eventuele fouten in de dienst zullen worden gecorrigeerd. Geen enkel advies of informatie, mondeling of schriftelijk, verkregen door u van Webkul of via of van de dienst leidt tot enige garantie die niet uitdrukkelijk vermeld.

5.2 Onbevoegde Toegang tot, Verloren of Beschadigde Gegevens.

Webkul is niet aansprakelijk voor onbevoegde toegang tot alle gegevens, faciliteiten of apparatuur door iedereen met behulp van de service of onbevoegde toegang tot of wijziging, diefstal, beschadiging, verlies of vernietiging van data, bestanden, programma ‚ s, procedures, of informatie die via de service, of door een ongeluk, frauduleuze middelen of apparaten, of enig andere manier. U bent zelf verantwoordelijk voor de validatie van de juistheid van alle output en rapporten. U doet hierbij afstand van enige schade veroorzaakt door het verloren of beschadigde gegevens, onjuiste rapporten of onjuiste gegevens van bestanden als gevolg van programmeer fout, bedieningsfouten, apparatuur of software storingen, inbreuken op de beveiliging, of het gebruik van software van derden. Webkul is niet verantwoordelijk voor de inhoud van enige informatie die verzonden of ontvangen via Webkul de levering van de dienst. Alle materiaal gedownload of anderszins verkregen door het gebruik van de dienst gebeurt op uw eigen discretie en risico en u alleen zal de verantwoordelijk dragen voor enige schade aan uw computer of verlies van gegevens dat voortvloeit uit het downloaden van dergelijke materialen. Webkul niet verantwoordelijk worden gesteld voor de gegevens die gehost op de servers en u bent zelf verantwoordelijk voor het handhaven van de lokale kopieën van uw gegevens en het handhaven van de juiste en voldoende verzekering als de dekking is vereist met betrekking tot het verlies van gegevens.

5.3 Vervoerder Lijnen.

U erkent dat de toegang tot de dienst zal worden verstrekt over diverse faciliteiten en de communicatie lijnen, en er zal informatie worden doorgegeven via een lokale exchange en internet backbone-carrier lijnen en door middel van routers, switches en andere apparaten (gezamenlijk, de „drager lijnen“) eigendom is van, beheerd en onderhouden door derden-vervoerders, utilities, internet service providers, alle van buiten Webkul. Webkul aanvaardt geen aansprakelijkheid voor of in verband met de integriteit, privacy, veiligheid, vertrouwelijkheid, of het gebruik van alle informatie tijdens het transport van de vervoerder lijnen, of eventuele vertragingen, storingen, onderbrekingen, het onderscheppen, verlies, handgeschakeld, of corruptie van gegevens of andere informatie toe te rekenen aan de overdracht aan de vervoerder lijnen. Gebruik van de vervoerder lijnen is uitsluitend op uw eigen risico en is onderworpen aan alle toepasselijke lokale, provinciale, nationale en internationale wetten.

5.4 Sites van Derden en Service Providers.

De dienst kan hyperlinks bevatten (inclusief hyperlinks en advertenties) naar websites beheerd door derden, of om informatie of materialen die beschikbaar worden gemaakt door derden. Deze derden kunnen aanbieden van goederen of diensten voor de verkoop aan u. Dergelijke links niet vormen of impliceren Webkul de goedkeuring van dergelijke derde partijen, of van de inhoud van hun sites, de kwaliteit of de doeltreffendheid van hun goederen of diensten, of de informatie die de privacy of security practices, en Webkul heeft geen verantwoordelijkheid voor informatie, goederen of diensten die worden aangeboden of die door deze derde partijen, of voor de wijze waarop ze hun activiteiten uitvoeren. Uw gebruik van sites van derden en de materialen, goederen en diensten die door hen worden aangeboden is geheel op eigen risico, en is onderworpen aan de gebruiksvoorwaarden van de derde partijen of het verstrekken van hen. U moet ervan uitgaan dat alle internet pagina of ander materiaal, die niet voorzien zijn van de Webkul logo wordt geleverd door een derde partij.

5.5 Garanties Vereist Door De Toepasselijke Wetgeving. Indien toepasselijk recht vereist enige garanties met betrekking tot de diensten, alle dergelijke garanties in duur beperkt tot negentig (90) dagen vanaf de datum waarop u ingeschreven voor de diensten.

5.6 Beperking van Aansprakelijkheid. Webkul zal niet aansprakelijk zijn voor enige directe, indirecte, incidentele, speciale, punitieve of exemplarische schade, met inbegrip van maar niet beperkt tot, schadevergoeding voor verlies van winst, goodwill, gebruik, gegevens of andere immateriële verliezen die voortkomen uit of in verband met de Dienst, hetzij in contract, garantie, onrechtmatige daad enz. (met inbegrip van nalatigheid, software aansprakelijkheid, elk type van de burgerlijke aansprakelijkheid of andere theorie of anderszins) aan U of enige andere persoon voor de kosten van de Service, dekking, herstel of recuperatie van enige investering die door U of Uw gelieerde ondernemingen in verband met deze Overeenkomst, of voor enig verlies van winst, inkomsten, zaken of gegevens, of punitieve schade of gevolgschade die voortvloeien uit of verband houden met deze Overeenkomst. Verder, is de totale aansprakelijkheid van Webkul, die voortvloeien uit of in verband met deze Overeenkomst of de transacties vermeld hierbij zal niet meer bedragen dan op elk gewenst moment, of onder welke omstandigheden, het totaal van de bedragen ontvangen door Webkul van U in verband met de specifieke Dienst die aanleiding geeft tot de vordering.

5.7 Schadeloosstelling. U gaat ermee akkoord te vrijwaren, verdedigen en schadeloos te stellen Webkul en andere gebruikers van Webkul diensten, en Webkul ‚ s en hun filialen, functionarissen, directeuren, agenten, van en tegen claims, kosten of aansprakelijkheid, met inbegrip van redelijke advocaatkosten, die voortvloeien uit of verband houden met: (a) Uw gebruik van de Service; (b) content die U maakt, verstuurt of weergeeft tijdens het gebruik van de Service; (c) enige schending door U van alle verklaringen, garanties, of de afspraken zijn opgenomen in de VOORWAARDEN VAN de DIENST; (d) elk ongeautoriseerd gebruik van de Service via Uw Personeel gebruikersaccounts; en (e) Uw nalatigheid of opzettelijk wangedrag.

5.8 Inbreuk. Onder voorbehoud van de rest van deze Sectie, Webkul vrijwaart en houdt U te vrijwaren tegen een vordering voor zover gebaseerd op de stelling dat het gebruik van de Dienst (in de vorm bepaald door Webkul) in overeenstemming met deze Overeenkomst, inbreuk maakt op een geregistreerd copyright (de“Claim“), en zal de betaling van deze schadevergoeding en de kosten die uiteindelijk worden toegekend tegen U door een rechtbank van een bevoegde jurisdictie, of die schriftelijk door Webkul als nederzetting, als gevolg van een dergelijke Vordering, op voorwaarde dat de licentiehouder is medegedeeld Webkul van de Vordering niet binnen zestig (60) dagen na het ontstaan. Webkul niet aansprakelijk voor enige schade of kosten aan de mate dat er een Claim is gebaseerd op: (i) het gebruik van de Dienst in combinatie met een niet-Webkul product, software of van de apparatuur; (ii) het gebruik van de Dienst op een andere wijze of voor een andere toepassing dan waarvoor het was ontworpen of bestemd om te worden gebruikt, ongeacht of Webkul daarvan op de hoogte was of had op de hoogte gesteld is van zodanig gebruik; (iii) wijzigingen in de Dienstverlening door een andere persoon of entiteit dan Webkul; (iv) enige schending door U van alle verklaringen, garanties of overeenkomsten die in deze Overeenkomst; (v) enig ongeautoriseerd gebruik van de Service via Uw Personeel Gebruiker-Accounts; of (v) Uw nalatigheid of opzettelijk wangedrag. Als de Service wordt, of in het advies van Webkul kunnen worden, het voorwerp zijn van een Vordering, Webkul kan, naar eigen keuze en naar eigen goeddunken: (i) namens U het recht tot gebruik van de Service van aansprakelijkheid; (ii) het vervangen of wijzigen van de Service, het niet-inbreukmakende; of (iii) de beëindiging van Uw recht gebruik te blijven maken van de Software en terugbetaling, op een naar rato basis, vergunning / abonnement kosten in verband met de service gebruik gemaakt en door U betaald.

6. Rechten van intellectuele Eigendom

6.1 Ieder van ons zal behouden alle rechten, titels en belangen in en tot al onze respectieve octrooien, uitvindingen, auteursrechten, handelsmerken, domeinnamen, handelsgeheimen, knowhow en andere intellectuele eigendomsrechten en/of eigendomsrechten (gezamenlijk, de „Intellectuele Eigendomsrechten“). De rechten die U zijn verleend, Uw Gelieerde ondernemingen, Agenten en Klanten om het gebruik van de Service en de Websites die op grond van deze Voorwaarden niet overbrengen van eventuele aanvullende rechten van de Service of Websites, of andere Rechten van Intellectuele Eigendom die daaraan is gekoppeld. Alleen onderworpen aan beperkte rechten op toegang tot en gebruik van de Service en de Websites uitdrukkelijk anders aangegeven, zijn alle rechten, titels en belangen in en op de Dienst, de website en alle hardware, Software en andere componenten van of worden gebruikt om de Dienst te leveren en de Websites, inclusief alle bijbehorende Intellectuele Eigendomsrechten, zal blijven en behoren exclusief toe aan Webkul. Webkul zal een royalty-vrije, wereldwijde, overdraagbare, sublicentieerbare, onherroepelijke en eeuwigdurende licentie op te nemen in de Service en/of Websites of anderszins te gebruiken, suggesties, verzoeken tot verbetering, aanbevelingen of andere feedback Webkul van U ontvangen, vertegenwoordigers of Eind-Klanten. Webkul, en Webkul het andere product-en servicenamen, logo ‚ s gebruikt of weergegeven op de Service of op Websites zijn geregistreerde of ongeregistreerde handelsmerken van Webkul (gezamenlijk „Merken“), en U mag alleen gebruik maken van deze Merken om U te identificeren als een Webkul Gebruiker; op voorwaarde dat U niet probeert, nu of in de toekomst aanspraak maken op enige rechten op Merken, afbraak doet aan het onderscheidend vermogen van de Merken, of gebruik de Markeringen te kleineren of verkeerd Webkul, haar diensten of producten.

6.2. U mag geen gebruik maken van enig onderdeel van de content op Onze Websites voor commerciële doeleinden, zonder dat het verkrijgen van een licentie van ons of Onze licentiegevers. Wij zijn de eigenaar of de licentiehouder van alle Intellectuele-Eigendomsrechten op Onze Websites, en in het daarop gepubliceerde materiaal. Deze werken zijn beschermd door copyright wetten en verdragen over de hele wereld. Alle dergelijke rechten zijn voorbehouden.

6.3 Niettegenstaande de bepalingen in dit document, gaat u ermee akkoord dat Webkul kan verkrijgen en de totale technische en andere gegevens over uw gebruik van de Service die is niet-persoonlijk identificeerbare met betrekking tot u, met inbegrip van, zonder beperking, ticket bron, tijdsaanduiding, aantal reacties, de tijden van de reacties van de was, ticket-staten (open/opgelost/etc.) („Geaggregeerde Anonieme Gegevens“), en Webkul kunnen gebruik maken van de Geaggregeerde Anonieme Gegevens te verbeteren, te ondersteunen en het functioneren van de Service en voor zakelijke doeleinden, tijdens en na uw gebruik van de Service.

7. Privacy en Beveiliging; Vertrouwelijkheid

7.1 Indien U kiest of U gebruik maakt van een gebruikersnaam, wachtwoord of enige andere informatie als onderdeel van Onze veiligheid procedures is, moet U deze informatie vertrouwelijk te behandelen. U dient deze informatie niet bekendmaken aan derden. We hebben het recht om het uitschakelen van eventuele gebruikersnaam en wachtwoord, ongeacht of het door U gekozen of toegewezen door ons, op enig moment, als Onze redelijke mening heb Je niet voldaan aan een van de bepalingen van deze Voorwaarden.

7.2 Behoudens de uitdrukkelijke rechten van deze Voorwaarden, en Webkul zal beschermen tegen iedere andere Vertrouwelijke Informatie tegen onbevoegd gebruik, toegang of openbaarmaking in de dezelfde manier als elke beschermt haar eigen Vertrouwelijke Informatie, maar met niet minder dan redelijk zorg. Tenzij anders uitdrukkelijk is toegestaan op grond van deze Voorwaarden, elk van ons kan gebruik maken van elkaars Vertrouwelijke Informatie uitsluitend voor de uitvoering van onze rechten en het uitvoeren van onze verplichtingen onder deze Voorwaarden en zal de openbaarmaking van dergelijke Vertrouwelijke Informatie uitsluitend voor die van onze respectieve werknemers, vertegenwoordigers en agenten die deze informatie nodig hebben om te weten dat deze van Vertrouwelijke Informatie voor dergelijke doeleinden en die zijn gebonden aan geheimhouding van, en geen misbruik maken van dergelijke Vertrouwelijke Informatie. De bepalingen van dit Hoofdstuk vervangt een non-disclosure overeenkomst tussen U en Webkul ingevoerd voorafgaand aan deze Voorwaarden dat zou de strekking om de vertrouwelijkheid van Uw Gegevens en dergelijke overeenkomst niet meer van kracht of een effect met betrekking tot Uw Gegevens, behoudens voor zover enige bepalingen daarvan, bestemd zijn of uitdrukkelijk vermeld om te overleven.

7.3 U gaat ermee akkoord dat Webkul en de service providers het gebruikt om te helpen bij het leveren van de Dienst aan U zal het recht hebben om Uw Account te openen en te gebruiken, te wijzigen, te reproduceren, te verspreiden, te tonen en verstrekt Uw Gegevens uitsluitend voor zover noodzakelijk voor het leveren van de Dienst, inclusief, zonder beperking, in antwoord op Uw support aanvragen. Een derde partij service providers gebruiken Wij zullen enkel toegang krijgen tot uw Account en Uw Gegevens redelijkerwijs noodzakelijk is om de Dienst te leveren en zal worden onderworpen aan een geheimhoudingsplicht. Webkul kan ook toegang geven tot informatie over U, Uw Rekening, vertegenwoordigers of Eind-Klanten, met inbegrip van Uw Gegevens, om (a) te voldoen aan de wet of te reageren op wettelijke verzoeken of juridische processen; (b) de bescherming van Webkul of haar klanten of partners van de rechten of eigendom, met inbegrip van de tenuitvoerlegging van deze Voorwaarden of andere beleidsmaatregelen in verband met de Diensten; (c) te handelen op een goed vertrouwen geloven dat een dergelijke openbaarmaking noodzakelijk is om de persoonlijke veiligheid of het voorkomen van een overtreding van de toepasselijke wet-of regelgeving.

7.4 Webkul zal handhaven commercieel redelijke administratieve, fysieke en technische beveiliging van de vertrouwelijkheid, veiligheid en integriteit van Uw Gegevens. Deze waarborgen kunnen onder de encryptie van Uw Gegevens in de overdracht, zoals verder beschreven in Onze Privacy Policy.

7.5 verzamelen We bepaalde informatie over U, Uw partners, Agenten en Eind-Klanten als voor Uw en hun respectieve apparaten, computers en het gebruik van de Dienst. We gebruiken, openbaar te maken, en beschermen deze informatie zoals beschreven in Ons Privacy Beleid, de actuele versie is beschikbaar op www.webkul.com/privacy en is het opgenomen in deze Voorwaarden.

7.6 Voor zover Webkul Processen geen Persoonlijke Gegevens op Uw naam in verband met het gebruik van de Service door U, Uw medewerkers en/of Klanten, Webkul en U gaat ermee akkoord dat U wordt geacht de verantwoordelijke voor de verwerking en Webkul geacht worden de gegevens van de processor. Door gebruik te maken van de Service, stemt U, in naam van U en Uw medewerkers en Klanten (en verklaart u dat U de bevoegdheid om toestemming namens Uw medewerkers en Klanten) om de Verwerking van Uw Gegevens, met inbegrip van, zonder beperking, van alle Persoonlijke Gegevens, binnen de Webkul Groep en aan andere erkende dienstverleners op grond van deze Voorwaarden en Ons Privacy Beleid.

8. Betalingen, Verkoop, Terugbetaling

8.1 Betaling van de Vergoedingen.

U moet betalen van alle kosten door de vervaldata.

8.2 Upgraden, Downgraden, of het Overschakelen van de Oplossing.

Het bedrag dat U betaalt per cyclus is afhankelijk van de Oplossing gekozen en het aantal Medewerkers van Gebruiker Accounts geselecteerd. Als U overschakelt naar een Oplossing die meer kosten of het verhogen van het aantal Medewerkers User Accounts in het midden van een cyclus, Webkul zal de factuur die U op dat moment voor de licht verhoogde bedrag dat U verschuldigd bent voor die cyclus. Als U overschakelt naar een Oplossing die minder kosten of afname van het aantal Medewerkers User Accounts in het midden van een cyclus, Webkul zal niet worden verplicht tot terugbetaling van het bedrag dat U zal hebben te veel betaalde voor die cyclus. Het wijzigen van uw Oplossing of het aantal Medewerkers van Gebruiker-Accounts, moet u, op Webkul naar eigen goeddunken, het aangaan van een nieuwe licentieovereenkomst voor de Software op de dan geldende voorwaarden.

8.3 Wijzigingen Van De Prijs.

Webkul behoudt zich het recht voor om de prijzen te wijzigen op elk gewenst moment.

8.4 Credit Card Billing.

Als U ervoor kiest om te betalen met credit-of debit card die U machtigt Webkul om Uw rekening te verlengingskosten van Uw creditcard. Webkul maakt gebruik van een derde partij bemiddelaar te beheren credit card processing en deze tussenpersoon is niet toegestaan om te slaan, te bewaren of Uw factuurgegevens te gebruiken, behalve voor het verwerken van Uw credit card informatie voor Webkul. Webkul kunnen Uw gegevens gebruiken voor het uitvoeren van fraude screening.

8.5 Restitutie.

Webkul heeft geen enkele verplichting tot restitutie verlenen. Webkul bieden een 30 dagen evaluatie-account die moet worden gebruikt voor het evalueren en testen van de Diensten voor de aankoop. Eventuele restitutie zal worden gemaakt, zulks geheel ter beoordeling van Webkul.

8.6 Recht de Toegang te Weigeren.

Webkul behoudt zich het recht voor om te weigeren iemand de toegang tot de Diensten voor enige of geen reden.

8.7 Belastingen.

Webkul de kosten zijn exclusief eventuele belastingen, heffingen, rechten of gelijksoortige gouvernementele evaluaties, met inbegrip van de toegevoegde waarde, de verkoop, het gebruik of de roerende voorheffing belast worden door plaatselijke, staats -, provinciale of buitenlandse rechtsmacht (collectief: „Belastingen“). U bent verantwoordelijk voor het betalen Belastingen met uitzondering van die welke belast tegen Webkul op basis van het inkomen. Webkul zal de factuur voor deze Belastingen als Webkul gelooft dat er een wettelijke verplichting om dit te doen en U gaat ermee akkoord om dergelijke Belastingen te betalen als dat zo is gefactureerd.

9. Annulering en Ontbinding

9.1 U kunt ervoor kiezen om Uw Account te beëindigen en het abonnement op de Services op elk gewenst moment door te klikken op de Account Instellingen link in het Admin-pagina wanneer U zich aanmeldt op onze Website, maar U blijft aansprakelijk voor alle kosten opgelopen tot die tijd, met inbegrip van volledige maandelijkse kosten voor de maand waarin U de beëindigde de Service. Tenzij Uw Account en abonnementsmogelijkheden van de Dienst is dus beëindigd, wordt Uw abonnement op de Service wordt verlengd voor een Looptijd gelijk in lengte aan de verstrijkende abonnementsperiode. Tenzij anders is bepaald in welke Vorm de abonnementskosten van toepassing zijn op Uw abonnement op de Dienst is voor een dergelijk Abonnement daarna Termijn zal Onze standaard Abonnement de Kosten voor het abonnement waarvoor U een abonnement hebt op het moment van een dergelijke volgende abonnementsperiode begint.

9.2 Tenzij anders overeengekomen in een Vorm te verwijzen naar deze voorwaarden, zijn er geen terugbetalingen of credits voor abonnementskosten of andere kosten of betalingen aan U worden verstrekt als U ervoor kiest om Uw abonnement beëindigen van de Service of Uw Account annuleren vóór het einde van de op dat moment geldende abonnementsperiode

9.3 Webkul adviseert U bij het exporteren van alle Gegevens te maken voordat beëindiging of annulering van Uw Account. Na de beëindiging of annulering van Uw abonnement op de Dienst en/of van Uw Account, behouden We ons het recht voor om te verwijderen van alle Gegevens in het normale verloop van de operatie enige tijd na het verstrijken van 14 dagen na de annulering of beëindiging van Uw Account. Uw Gegevens kunnen niet worden hersteld nadat deze is verwijderd.

9.4 Als U Uw abonnement beëindigen van de Service of Uw Account annuleren vóór het einde van de dan-effectieve Looptijd of We het effect van een dergelijke beëindiging of annulering, in aanvulling op andere bedragen die U verschuldigd Webkul, moet U meteen betalen dan onbetaald Abonnement Kosten die worden geassocieerd met de rest van die abonnementsperiode. Dit bedrag wordt niet door U te betalen in het geval U Uw abonnement beëindigen van de Service of annuleren van Uw Account, als gevolg van een wezenlijke schending van deze Voorwaarden door Webkul, op voorwaarde dat U vooraf kennisgeving van een dergelijke schending te Webkul en veroorloven Webkul niet minder dan dertig (30) dagen om redelijkerwijs te genezen van een dergelijke inbreuk.

9.5 Webkul behoudt zich het recht voor om te wijzigen, op te schorten of te beëindigen van de Dienst (of enig deel daarvan), wordt Uw Account of u en/of Vertegenwoordigers of Eind-Klanten‘ rechten voor de toegang en het gebruik van de Dienst en verwijderen, uitschakelen en gooi alle van Uw Gegevens indien Wij van mening dat U, Uw Gelieerde maatschappijen, vertegenwoordigers of Eind-Klanten hebben geschonden met deze Voorwaarden. U zult aansprakelijk zijn voor het betalen Webkul alle kosten die uitstaande of verschuldigd tot op de datum van beëindiging. Tenzij wettelijk verboden wordt dat te doen, Webkul zal commercieel redelijke inspanningen leveren om contact met U op via e-mail aan U te melden bij het nemen van een van de voorgaande handelingen, en U in de gelegenheid om te genezen van een dergelijke inbreuk niet binnen 15 dagen vanaf de kennisgeving door Webkul aan U. Webkul zal niet aansprakelijk zijn jegens U, Agenten, Klanten of enige andere derde partij voor een wijziging, opschorting of beëindiging van Uw rechten voor de toegang en het gebruik van de Service. Een vermoedelijke frauduleuze, misbruikende, of andere onwettige activiteit door U, vertegenwoordigers of Eind-Klanten, kan worden verwezen naar de wet handhaving / betrokken autoriteiten naar eigen goeddunken. Webkul zal niet aansprakelijk zijn jegens U of enige derde partij voor een wijziging, opschorting of stopzetting van de Dienst.

10. Interpretatie

10.1 Opdracht.

U mag niet toewijzen aan Uw account met Webkul of Uw rechten op grond van de VOORWAARDEN VAN SERVICE zonder Webkul voorafgaande schriftelijke toestemming, behalve in het geval van een verkoop van alle of een aanzienlijk deel van Uw vermogen. Webkul kan toewijzen, geheel of gedeeltelijk, de rechten, belangen en verplichtingen uit deze overeenkomst zonder beperking.

10.2 Koppen.

Beschrijvende titels zijn voor het gemak en hebben geen controle of invloed op de betekenis of de constructie van enige bepaling van deze Overeenkomst.

10.3 Handhaving.

Het falen van Webkul uitoefenen of afdwingen van enig recht of bepaling van de algemene VOORWAARDEN zal geen verklaring van afstand van dat recht. Geen enkele bepaling in de algemene VOORWAARDEN zal geacht worden afgeweken en geen inbreuk worden toegerekend, tenzij ontheffing of toestemming dient schriftelijk en ondertekend door de partij die beweerde te hebben afgezien of heeft ingestemd. Toestemming door enige partij, of van afstand van een schending door de andere, hetzij uitdrukkelijk of impliciet, vormt geen toestemming voor kwijtschelding, of excuus voor eventuele andere of latere niet-nakoming.

10.4 Export Controls.

U stemt ermee in te voldoen aan alle toepasselijke export en re-export controle wetten en regelgeving. U gaat ermee akkoord om tevens te voldoen aan alle lokale regels met betrekking tot online gedrag en aanvaardbare inhoud.

10.5 Toepasselijk Recht.

De interpretatie van de VOORWAARDEN VAN SERVICE en het oplossen van eventuele geschillen die voortvloeien uit of verband houden met de GEBRUIKSVOORWAARDEN worden beheerst door de wetten van India.

10.6 Scheidbaarheid.

Het is de intentie van de partijen die de bepalingen van deze Overeenkomst kunnen worden afgedwongen voor zover toegestaan krachtens de wetten en de openbare beleid van India waarin de handhaving hiervan wordt gezocht. Ter bevordering van het voorgaande, elke bepaling van deze algemene voorwaarden zal worden gescheiden van elke andere bepaling, en een bepaling die is/ wordt niet afdwingbaar zullen worden onderworpen aan het volgende: (i) indien een dergelijke bepaling in strijd is of in strijd is met de eis van om het even welk statuut, voorschrift of verordening in werking, dan is een dergelijke verplichting zal worden opgenomen in, of het vervangen door dergelijke niet-afdwingbare bepaling tot het noodzakelijke minimum beperkt te maken van een dergelijke bepaling afdwingbaar; (ii) het hof, het agentschap of de arbiter overweegt de zaak is hierbij bevoegd te zijn (of, als een dergelijke rechtbank, het agentschap of de arbiter is niet bereid of niet te doen, dan zullen partijen) wijziging van deze bepaling aan de minimale zover dat nodig is om een dergelijke bepaling uitvoerbaar, en de partijen verklaren hierbij dat naar het invoeren van een bestelling en tot wijziging van een dergelijke voorziening; en (iii) indien een dergelijke bepaling niet kan worden of niet wordt hervormd en uitvoerbaar zijn verklaard op grond van clausule (i) of (ii) hierboven, dan wordt een dergelijke bepaling nietig worden tot het noodzakelijke minimum beperkt om de rest van deze Overeenkomst is afdwingbaar. De eventuele toepassing van de voorgaande bepalingen tot een bepaling van deze algemene voorwaarden zal geen invloed op de geldigheid of afdwingbaarheid van enige andere bepaling daarvan.

11. Mededelingen.

Tenzij nadrukkelijk anders vermeld, zijn alle meldingen, toestemmingen, aanvragen, verzoeken en andere communicaties die vereist of toegestaan is hieronder opgenomen:

(i) dient schriftelijk te geschieden;

(ii) zal worden verzonden per bode, aangetekende post/e-mail of betrouwbare express delivery service, het juiste adres(sen) hieronder is vermeld; en

(iii) worden geacht te zijn gegeven op de datum van ontvangst door de geadresseerde is, zoals aangetoond wordt door een ontvangstbewijs dat wordt uitgevoerd door de geadresseerde (of een verantwoordelijk persoon in zijn of haar kantoor), de administratie van de Partij die het leveren van een dergelijke mededeling of een bericht naar het effect dat een dergelijke geadresseerde weigerde te eisen of te aanvaarden van een dergelijke mededeling, indien verzonden per bode, post of express delivery service.

Alle communicatie zal worden verzonden naar de onderstaande adressen of nummers, of andere adressen of nummers als elke partij kan het informeren van de anderen door het geven van vijf dagen van tevoren:

Als Webkul Software Pvt. Ltd.:

Webkul Software Pvt. Ltd.

A-67, Sector 63, NOIDA – 201301,

Uttar Pradesh, India

Als U/Abonnee:

Op het adres vermeld door U

(op het moment van het gebruik van Onze Diensten)

12. Relatie van Partijen

Webkul en U zijn zelfstandige rechtspersonen, en niets in deze Overeenkomst zal worden geïnterpreteerd als het creëren van een partnerschap, joint venture, vereniging van personen, agentschap, franchise, vertegenwoordiger of de arbeidsverhouding tussen de partijen. U heeft geen autoriteit te maken of accepteren van aanbiedingen of verklaringen namens Webkul. De relatie tussen de partijen is die van de Licentiegever en de Licentienemer alleen, en de rechten, plichten, verplichtingen van elke partij wordt beheerst door deze Overeenkomst.

13. Volledig Begrijpt.

De algemene VOORWAARDEN, kan worden gewijzigd van tijd tot tijd, vormen de gehele overeenkomst tussen U en Webkul en bepalen Uw gebruik van de Diensten, en vervangen de eventuele voorafgaande overeenkomsten tussen U en Webkul voor het gebruik van de Diensten. U kunt ook onderworpen zijn aan aanvullende voorwaarden, die mogelijk van toepassing zijn wanneer U gebruik of de aankoop van bepaalde andere Webkul diensten, maakt van verbonden diensten, content van derden of software van derden.

14. Geen Derde Begunstigden.

Niets uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling van de VOORWAARDEN VAN SERVICE is bedoeld voor het verlenen, noch zal geven, op een andere persoon of entiteit dan de partijen en hun respectievelijke rechtsopvolgers of rechtverkrijgenden rechten, rechtsmiddelen, verplichtingen, of welke aansprakelijkheid dan ook.

15. Geschillenbeslechting.

15.1 Arbitrage:

Indien een geschil ontstaat tussen Webkul en U op elk gewenst moment, in verband met de geldigheid, interpretatie, uitvoering of vermeende schending van enige bepaling van deze Overeenkomst, zal worden verwezen naar de enige Arbiter, die een onafhankelijke en neutrale derde partij die uitsluitend door Wekul. U zal er geen bezwaar tegen de benoeming van de Arbiter als zodanig is benoemd door Webkul. De plaats van arbitrage zal Delhi, India. De Arbitrage & Bemiddeling Act, 1996, zoals gewijzigd door De Arbitrage & Bemiddeling (Amendment) Act, 2015, zijn van toepassing op de arbitrage procedure. De arbitrage procedure zal worden gevoerd in de engelse taal.

Erhöhung des Verkaufs durch bessere Unterstützung

Shakehand with a company who deals in eCommerce since last 13 years

ANMELDUNG PLANEN SIE EINE DEMO